• נאות חובב
  • קובץ תשובות לשאלות מציעים למכרז פומבי מס' 01.2024 – למתן שירותי תחזוקה ושירות מערכות מיזוג אוויר_

קובץ תשובות לשאלות מציעים למכרז פומבי מס' 01.2024 – למתן שירותי תחזוקה ושירות מערכות מיזוג אוויר_