צו רישוי עסקים

סעיף 1 לחוק רישוי עסקים מסמיך את שר הפנים לקבוע בצווים עסקים טעוני רישוי ולהגדירם. מתוקף סמכות זו ולאחר התייעצות של שר הפנים עם השרים לאיכות הסביבה, ביטחון הפנים, העבודה והרווחה,  החקלאות והבריאות, דירג השר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה – 1995 עשר קבוצות עיקריות, כשלכל קבוצה רשימת פריטים שנקבעו כטעוני רישוי.

סוגי העסקים שאינם נכללים בצו – אינם חייבים ברישיון עסק.

עם צאתה לדרך של הרפורמה, תוקן צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) בשנת התשע"ג-2013. הצו כולל רשימה המרכזת כ-200 סוגי עסקים שנקבעו בצו והם נקראים "פריטי רישוי".  

צו רישוי עסקים אינו מפרט מה נדרש לעשות על מנת לעמוד בדרישות של גורמי הרישוי, לשם כך קיים חוק רישוי עסקים.

פריטים אלו מסווגים תחת 10 קבוצות משנה:

קבוצה 1:           בריאות, רוקחות וקוסמטיקה.

קבוצה 2:          דלק ואנרגיה.

קבוצה 3:          חקלאות ובעלי חיים.

קבוצה 4:          מזון.

קבוצה 5:          מים ופסולת.

קבוצה 6:          מסחר ושונות.

קבוצה 7:          עינוג ציבורי, נופש וספורט.

קבוצה 8:          רכב ותעבורה.

קבוצה 9:          שירותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת.

קבוצה 10:         תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים.

אתר נבו – צו רישוי עסקים