צווי ההרחבה במשק

נושא צו ההרחבהתאריך פרסוםקובץ הצו להורדה
צו הרחבה להסכם
קיבוצי כללי
בענף ההובלה
31 במאי 2018חוזר יו"ר ההסתדרות
צו הרחבה להסכם קיבוצי
כללי בענף ההובלה
צו הרחבה להסכם
קיבוצי כללי
בענף הבנייה
31 במאי 2018חוזר יו"ר ההסתדרות
צו הרחבה להגדלת
ההפרשות הפנסיוניות
בענף הבנייה, התשתיות,
צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים
צו הרחבה להסכם
קיבוצי כללי
בענף ההיסעים
31 במאי 2018חוזר יו"ר ההסתדרות
צו הרחבה להסכם
קיבוצי כללי ראשון
בענף ההיסעים
צו הרחבה
לקיצור שבוע
העבודה במשק
19 בפברואר 2018חוזר יו"ר ההסתדרות
צו הרחבה בדבר קיצור
שבוע העבודה במשק
לחוזרי היו”ר
button.btn.btn-submit.fullwidth { display: none !importante; }
דילוג לתוכן