פרסומים כללים

החל מינואר 2016 המסמכים והקבצים באתר הינם נגישים לאנשים עם מוגבלויות. כל המעוניין לקבל מידע נוסף יכול לפנות דרך הקישור הבא לחץ כאן
להורדת הטפסים

פרסומים כללים
2020
[04.03.2020] הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הפעלת אתר קליטת פסולת יבשה ואספקת כלי תובלה וצמ"ה – לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
מצ"ב חוברת > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
שאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 11.02.2020

[04.03.2020] הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב – לא פעיל – לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
מסמכי המכרז > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 24.02.2020

[18.05.2020] הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב סבב 2 – לא פעיל

מסמכי המכרז > להורדה

נוסח הפרסום > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 24.05.2020

[04.06.2020] הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב סבב 3 – לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה
טופס הגשת הצעות לרכישת רכב > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 17.06.2020

[29.06.2020] קול קורא לקבלת הצעות להכנת ספר סקירה היסטורית על נאות חובב – פעיל

נוסח הפרסום >להורדה
חוברת הפרסום > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

הארכת מועד הגשת הצעות > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 31.08.2020 בשעה 12:00

דילוג לתוכן