פרסומים כללים

החל מינואר 2016 המסמכים והקבצים באתר הינם נגישים לאנשים עם מוגבלויות. כל המעוניין לקבל מידע נוסף יכול לפנות דרך הקישור הבא לחץ כאן
להורדת הטפסים

פרסומים כללים
2024
[25.05.24] הזמנה להציע הצעות לרכישת דוגמי שפכים אוטומטיים>פעיל

נוסח הפרסום > להורדה

טופס הגשת הצעות לרכישת דוגמי שפכים אוטומטיים>להורדה

ניתן להגיש עד ליום 03.06.2024 בשעה 12:00

[25.05.24] בקשהלקבלת מידע (RFI) בנוגע להפעלת מרכז הכשרה למקצועות התעשיה>פעיל

להפעלת מרכז הכשרה > להורדה

פרסום בעיתון > להורדה

מפגש יתקיים בתאריך 02.07.24 בשעה 13:00 במשרדי המועצה

[15.04.24] הזמנה להציע הצעות לרכישת דוגמי שפכים אוטומטיים > לא פעיל

נוסח הפרסום >להורדה

ניתן להגיש עד 01.05.2024 בשעה 12:00

2023
[24.12.2023] הזמנה להציע הצעות עבור שירות חשמלאי כונן > לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה

טופס בקשה להצעת מחיר > להורדה

ניתן להגיש עד 07.01.2024 בשעה 12:00

[21.12.2023] הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז-ספקים יחידים לשנת 2024 > לא פעיל

להורדת ההודעה>להורדה

ספקים יחידים לשנת 2024> להורדה

ניתן להגיש עד 07.01.2024 בשעה 12:00

[06.09.2023] הזמנה להציע הצעות לרכישת 5 דוגמי שפכים אוטומטיים >לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה

טופס הגשת הצעות>להורדה

ניתן להגיש עד 19.9.23 בשעה 12:00

[12.07.2023] קול קורא למתן שירותי גישור >להורדה> בוטל

הודעה על ביטול הליך קול קורא למתן שירותי גישור> להורדה

[16.05.2022]הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז -ספקים יחידים-הפרופ' טלי חתוקה ויוניון מוטורוס בע"מ> להורדהלא פעיל

ניתן להגיש עד 30.05.2023 בשעה 14:00

2022
[22.12.2022] הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז ספקים יחידים לשנת 2023 > להורדה

ניתן להגיש עד 01.01.2023 בשעה 12:00

[03.11.2022] הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד בפטור ממכרז- חברת אלדן ציוד אלקטרוני > להורדה

ניתן להגיש עד 17.11.2022 בשעה 12:00

[09.01.2022] קול קורא לקבלת בקשות לקליטה והטמנה של פסולת בוצה תעשייתית באתר הפסולת של המועצה > להורדה

ניתן להגיש עד 07.02.2022 בשעה 12:00

2021
[26.04.2021] הזמנה להציע הצעות למכירת ציוד 2 > להורדה

טופס להצעת מחיר > להורדה

ניתן להגיש עד 05.05.2021 בשעה 12:00

[16.03.2021] קול קורא לקבלת בקשות לקליטה והטמנה של פסולת בוצה תעשייתית באתר הפסולת של המועצה > להורדה

את ההצעה יש להגיש באופן ידני, במעטפות סגורות שיוכנסו לתבית המכרזים במשרדי הנהלת המועצה בנאות חובב

וזאת עד 05.04.2021 בשעה 12:00

[03.11.2021]הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז ספקים יחידיים לשנת 2022 >להורדה

2020
[04.03.2020] הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הפעלת אתר קליטת פסולת יבשה ואספקת כלי תובלה וצמ"ה – לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
מצ"ב חוברת > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
שאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 11.02.2020

[04.03.2020] הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב – לא פעיל – לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
מסמכי המכרז > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 24.02.2020

[18.05.2020] הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב סבב 2 – לא פעיל

מסמכי המכרז > להורדה

נוסח הפרסום > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 24.05.2020

[04.06.2020] הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב סבב 3 – לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה
טופס הגשת הצעות לרכישת רכב > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 17.06.2020

[29.06.2020] קול קורא לקבלת הצעות להכנת ספר סקירה היסטורית על נאות חובב – לא פעיל

נוסח הפרסום >להורדה
חוברת הפרסום > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

הארכת מועד הגשת הצעות > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 31.08.2020 בשעה 12:00