פרסומים כללים

החל מינואר 2016 המסמכים והקבצים באתר הינם נגישים לאנשים עם מוגבלויות. כל המעוניין לקבל מידע נוסף יכול לפנות דרך הקישור הבא לחץ כאן
להורדת הטפסים

פרסומים כללים
2023
2022
[22.12.2022] הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז ספקים יחידים לשנת 2023 > להורדה

ניתן להגיש עד 01.01.2023 בשעה 12:00

[03.11.2022] הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד בפטור ממכרז- חברת אלדן ציוד אלקטרוני > להורדה

ניתן להגיש עד 17.11.2022 בשעה 12:00

[09.01.2022] קול קורא לקבלת בקשות לקליטה והטמנה של פסולת בוצה תעשייתית באתר הפסולת של המועצה > להורדה

ניתן להגיש עד 07.02.2022 בשעה 12:00

2021
[26.04.2021] הזמנה להציע הצעות למכירת ציוד 2 > להורדה

טופס להצעת מחיר > להורדה

ניתן להגיש עד 05.05.2021 בשעה 12:00

[16.03.2021] קול קורא לקבלת בקשות לקליטה והטמנה של פסולת בוצה תעשייתית באתר הפסולת של המועצה > להורדה

את ההצעה יש להגיש באופן ידני, במעטפות סגורות שיוכנסו לתבית המכרזים במשרדי הנהלת המועצה בנאות חובב

וזאת עד 05.04.2021 בשעה 12:00

[03.11.2021]הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז ספקים יחידיים לשנת 2022 >להורדה

2020
[04.03.2020] הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הפעלת אתר קליטת פסולת יבשה ואספקת כלי תובלה וצמ"ה – לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
מצ"ב חוברת > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
שאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 11.02.2020

[04.03.2020] הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב – לא פעיל – לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
מסמכי המכרז > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 24.02.2020

[18.05.2020] הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב סבב 2 – לא פעיל

מסמכי המכרז > להורדה

נוסח הפרסום > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 24.05.2020

[04.06.2020] הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב סבב 3 – לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה
טופס הגשת הצעות לרכישת רכב > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 17.06.2020

[29.06.2020] קול קורא לקבלת הצעות להכנת ספר סקירה היסטורית על נאות חובב – לא פעיל

נוסח הפרסום >להורדה
חוברת הפרסום > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

הארכת מועד הגשת הצעות > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 31.08.2020 בשעה 12:00