• נאות חובב
  • פרסום בעיתון- RFI להפעלת מרכז הכשרה – דחיית מפגש

פרסום בעיתון- RFI להפעלת מרכז הכשרה – דחיית מפגש