• נאות חובב
  • פרוטורול-מליאת-המועצה-שלא-מן-המניין-מעודכן-מיום-24.12.12

פרוטורול-מליאת-המועצה-שלא-מן-המניין-מעודכן-מיום-24.12.12