• נאות חובב
  • פרוטוקול סיור מציעים מכרז 19-גשר מעל נחל סכר

פרוטוקול סיור מציעים מכרז 19-גשר מעל נחל סכר