• נאות חובב
  • פרוטוקול סיור מציעים- מכרז 12.2021- חדר בקרה ושליטה

פרוטוקול סיור מציעים- מכרז 12.2021- חדר בקרה ושליטה