• נאות חובב
  • פרוטוקול סיור מציעים – מכרז קפיטריה

פרוטוקול סיור מציעים – מכרז קפיטריה