• נאות חובב
  • פרוטוקול סיור מציעים- מכרז בדיקות פתע בארובות המפעלים

פרוטוקול סיור מציעים- מכרז בדיקות פתע בארובות המפעלים