• נאות חובב
  • פרוטוקול סיור מציעים למכרז 20.2019- מתן שירותי הסעות במועצה

פרוטוקול סיור מציעים למכרז 20.2019- מתן שירותי הסעות במועצה