• נאות חובב
  • פרוטוקול סיור מציעים למכרז 12-2019 ביצוע עבודות תשתית ופיתוח

פרוטוקול סיור מציעים למכרז 12-2019 ביצוע עבודות תשתית ופיתוח