פרוטוקול-מליאת-המועצה-מיום-26.09.16

button.btn.btn-submit.fullwidth { display: none !importante; }
דילוג לתוכן