פרוטוקול-מליאת-המועצה-מיום-26.06.17

button.btn.btn-submit.fullwidth { display: none !importante; }
דילוג לתוכן