פרוטוקול-מליאת-המועצה-מיום-25.06.18

button.btn.btn-submit.fullwidth { display: none !importante; }
דילוג לתוכן