פרוטוקול-מליאת-המועצה-מיום-24.11.14

button.btn.btn-submit.fullwidth { display: none !importante; }
דילוג לתוכן