• נאות חובב
  • פרוטוקול ישיבת וועדת ערר לארנונה תעש מערכות בעמ מיום 25.03.2021

פרוטוקול ישיבת וועדת ערר לארנונה תעש מערכות בעמ מיום 25.03.2021