• נאות חובב
  • פרוטוקול ועדת ערר מיום 02.05.2023 – ערר מס' 05.22 אסיה, ברום, מכתשים -נאות חובב

פרוטוקול ועדת ערר מיום 02.05.2023 – ערר מס' 05.22 אסיה, ברום, מכתשים -נאות חובב