• נאות חובב
  • פנייה מס' 01.2020 לניהול פרויקטים במועצה

פנייה מס' 01.2020 לניהול פרויקטים במועצה