• נאות חובב
  • עדכון לשאלת הבהרה מס' 12 לקובץ תשובות לשאלות- מכרז 18.2022

עדכון לשאלת הבהרה מס' 12 לקובץ תשובות לשאלות- מכרז 18.2022