• נאות חובב
  • סט-0054-23- דוח שנתי איכות המים בנאות-חובב שנת 2022- כולל בדיקות מי שתייה 2022

סט-0054-23- דוח שנתי איכות המים בנאות-חובב שנת 2022- כולל בדיקות מי שתייה 2022