• נאות חובב
  • נספח ג' כתב כמויות עדכני – תשתיות לתפעול האתר

נספח ג' כתב כמויות עדכני – תשתיות לתפעול האתר

button.btn.btn-submit.fullwidth { display: none !importante; }
דילוג לתוכן