נספח ג' – כתב כמויות עדכני למילוי

button.btn.btn-submit.fullwidth { display: none !importante; }
דילוג לתוכן