נספח ג – כתב כמויות (גרסה 1.0)

button.btn.btn-submit.fullwidth { display: none !importante; }
דילוג לתוכן