נספח א'2 – מפרט סופג אנרגיה

button.btn.btn-submit.fullwidth { display: none !importante; }
דילוג לתוכן