• נאות חובב
  • נספח א 11 נספח טכני לגופי צאורת לד משרד השיכון

נספח א 11 נספח טכני לגופי צאורת לד משרד השיכון