נספח-א-טופס-פרטי-מציע-לקול-קורא

button.btn.btn-submit.fullwidth { display: none !importante; }
דילוג לתוכן