• נאות חובב
  • נח-139-22 תמצית ישיבת מליאת המועצה 01.2022 מיום 31.01.2022

נח-139-22 תמצית ישיבת מליאת המועצה 01.2022 מיום 31.01.2022