• נאות חובב
  • נוסח פרסום_דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות

נוסח פרסום_דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות