• נאות חובב
  • נוסח פרסום- סיור מציעים שני דחיית שאלות והגשת הצעות

נוסח פרסום- סיור מציעים שני דחיית שאלות והגשת הצעות