• נאות חובב
  • נוסח פרסום- סיור מציעים שני, דחיית מועד הגשת שאלות ומועד הגשת הצעות.

נוסח פרסום- סיור מציעים שני, דחיית מועד הגשת שאלות ומועד הגשת הצעות.