• נאות חובב
  • נוסח פרסום- סיור מציעים שלישי, דחיית מועד קבלת שאלות והגשת הצעות

נוסח פרסום- סיור מציעים שלישי, דחיית מועד קבלת שאלות והגשת הצעות