• נאות חובב
  • נוסח פרסום חתום על ידי ראש המועצה מכרז השקה

נוסח פרסום חתום על ידי ראש המועצה מכרז השקה