• נאות חובב
  • נוסח פרסום הודעה על סיור מציעים נוסף, דחיית מועד קבלת שאלות והגשת הצעות

נוסח פרסום הודעה על סיור מציעים נוסף, דחיית מועד קבלת שאלות והגשת הצעות

button.btn.btn-submit.fullwidth { display: none !importante; }
דילוג לתוכן