• נאות חובב
  • נוסח פרסום- הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות

נוסח פרסום- הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות