• נאות חובב
  • נוסח פרסום- הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות

נוסח פרסום- הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות