• נאות חובב
  • נוסח פרסום- דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות

נוסח פרסום- דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות