• נאות חובב
  • נוסח פרסום-דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות

נוסח פרסום-דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות