• נאות חובב
  • נוסח פרסום -דחיית מועד הגשות, פתיחת מעטפות והבהרה בכתב הכמויות

נוסח פרסום -דחיית מועד הגשות, פתיחת מעטפות והבהרה בכתב הכמויות

button.btn.btn-submit.fullwidth { display: none !importante; }
דילוג לתוכן