• נאות חובב
  • נוסח פרסום-דחיית הגשת הצעות ופתיחת מעטפות

נוסח פרסום-דחיית הגשת הצעות ופתיחת מעטפות