• נאות חובב
  • נוסח פרסום- דחייה נוספת של מועד הגשת הצעות

נוסח פרסום- דחייה נוספת של מועד הגשת הצעות