• נאות חובב
  • נוסח פרסום-ביטול סיור מציעים חובה ושינוי בלוחות זמני המכרז

נוסח פרסום-ביטול סיור מציעים חובה ושינוי בלוחות זמני המכרז