• נאות חובב
  • נוהל יועצים 2021 08 – מתן שירותי ייעוץ וליווי המועצה בדיוני הוועדה הגיאוגרפית של המועצה המקומית התעשייתית נאות חובב

נוהל יועצים 2021 08 – מתן שירותי ייעוץ וליווי המועצה בדיוני הוועדה הגיאוגרפית של המועצה המקומית התעשייתית נאות חובב