• נאות חובב
  • נוהל יועצים מס' 12.2021- מתן שירותי תכנון ראשי בפרויקטים ברחבי המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

נוהל יועצים מס' 12.2021- מתן שירותי תכנון ראשי בפרויקטים ברחבי המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב