• נאות חובב
  • נוהל יועצים מס' 04.2021- למתן שירותי ייעוץ משפטי בתחום מיסוי עירוני

נוהל יועצים מס' 04.2021- למתן שירותי ייעוץ משפטי בתחום מיסוי עירוני