• נאות חובב
  • נאות חובב-מכרז למתן שירותי שאיבות נוזלים מבריכות המועצה

נאות חובב-מכרז למתן שירותי שאיבות נוזלים מבריכות המועצה