• נאות חובב
  • מסמך הבהרה מס' 2 למכרז פומבי מס' 19.2022- אחזקה ופיתוח שטחי גינון

מסמך הבהרה מס' 2 למכרז פומבי מס' 19.2022- אחזקה ופיתוח שטחי גינון