• נאות חובב
  • מכרז 29.2023 – תכנון שיקום והסבה בריכה 202 לאתר פסולת

מכרז 29.2023 – תכנון שיקום והסבה בריכה 202 לאתר פסולת