• נאות חובב
  • מכרז 03.2024 – למתן שירותי הסעדה – מחודש

מכרז 03.2024 – למתן שירותי הסעדה – מחודש