• נאות חובב
  • מכרז פומבי 2021 – 11 אספקת מערכות מולטימדיה למועצה המקומית התעשייתית נאות חובב

מכרז פומבי 2021 – 11 אספקת מערכות מולטימדיה למועצה המקומית התעשייתית נאות חובב